Historia parafii

„Celem usprawnienia posług duszpasterskich na terenie miasta Przemyśla […] ustanawiam […] przy kościele Ojców Franciszkanów-Reformatów w Przemyślu pw. św. Antoniego Padewskiego samodzielny ośrodek duszpasterski”. Początek dekretu JE ks. bpa Ignacego Tokarczuka, ówczesnego ordynariusza Diecezji Przemyskiej, odnosi się do posoborowej idei jak najszerszego otwarcia na człowieka i jego potrzeby. Z dn. 1 X 1977 r. na terenie miasta powstała nowa parafia, licząca wówczas około 6000 osób – wyłoniona z części parafii katedralnej. Swoim obszarem objęła tereny w dużej mierze powstałe w okresie wielkiego rozwoju budowlanego Przemyśla przed wybuchem I wojny światowej – jest to zatem obszar historyczny, z małą liczbą nowych budynków mieszkalnych wybudowanych w ostatnich latach.

Parafia nie powstała na tzw. nowym pniu. Franciszkański klasztor wybudowany został bowiem w I połowie XVII w. Związane są z nim takie postaci jak Andrzej Maksymilian Fredro (polski Tacyt, polityk, fundator sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej) czy o. Krystyn Szykowski – zwycięski dowódca nad Tatarami w bitwie pod Kormanicami w 1672 r. Klasztor był ważnym ośrodkiem pracy na rzecz Unii brzeskiej w XVII i XVIII w. Zakonnicy w XIX w. byli kaznodziejami katedralnymi, prowadzili także szkołę dla głuchoniemych założoną przez o. Konstantego Pacholika OFM (1817-1884). W czasie II wojny światowej w klasztorze znalazło schronienie wielu uciekinierów – następnie mieścił się tu nowicjat zakonny. Od niemal początku przy klasztorze funkcjonuje Franciszkański Zakon Świeckich – przez stulecia jedna z najważniejszych miejscowych grup, zrzeszających czcicieli św. Franciszka.

Świadom tradycji miejsca i jego charyzmatu bp Tokarczuk powierzył zorganizowanie parafii ówczesnemu gwardianowi o. Zbigniewowi Sułkowi – pierwszemu proboszczowi (1977–1984). Po nim parafią kierowali: o. Tymoteusz Warzybok (1984–1985), o. Stanisław Płachta (1985–1990), o. Robert Prokopiuk (1990–1999), o. Damian Bieńskowski (1999–2011). Od 2011 r. proboszczem parafii jest o. Tadeusz Pawłowicz. Obecnie przy klasztorze pracuje sześciu kapłanów i dwóch braci zakonnych – gwardianem klasztoru od 2017 r. jest o. Cyprian Mazurek.

W parafii przez 40 lat kapłani przy współpracy sióstr serafitek zaangażowani byli w działalność katechetyczną (m.in. w Szkole Podstawowej nr 5 i w Zespole Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących im. prof. J. Groszkowskiego). Parafianie regularnie mają okazję odnawiać swoje życie duchowe poprzez udział w rekolekcjach, misjach świętych (pierwsze w 1979 r.), Mszach o Uzdrowienie, czy krajowych lub zagranicznych pielgrzymkach (np. w 2005 r. nasza delegacja uczestniczyła w Światowych Dniach Młodzieży w Kolonii). Przy parafii działa kilka grup, jak m.in.: Franciszkański Zakon Świeckich, Akcja Katolicka, Rada Parafialna, grupa EREM, Ministranci i Lektorzy, chór, grupa muzyczna Cantata, Koło Anonimowych Alkoholików.

Kościół jest też popularnym miejscem chrztów i ślubów – ze względu na jego kameralny charakter i harmonijny wystrój wnętrza. Ze względu na bliskość obu dworców i centralne położenie na mapie miasta liczni wierni przystępują w kościele do sakramentów, zwłaszcza do Sakramenty Pokuty i Pojednania. Każdego dnia odbywa się przy ołtarzu głównym wielogodzinna adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. W dn. 13 czerwca każdego roku parafia obchodzi święto swojego patrona – św. Antoniego Padewskiego. Dużą popularnością wśród wiernych cieszą się też święta Matki Bożej Anielskiej (2 sierpnia), Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia) oraz św. Franciszka (4 października), oraz 40-godzinne Nabożeństwo przed uroczystością Wielkiego Postu.

Najnowsze wydarzenia

Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego

Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego

Nocna pielgrzymka na Kalwarię

Nocna pielgrzymka na Kalwarię

Ogłoszenia duszpasterskie

Transmisje w Radiu FARA
z naszego kościoła
Msze święte środa i sobota o godz. 700

Ważne informacje

Msza święta przed ołtarzem świętego Antoniego wtorek o godz. 800
Najbliższe Msze święte o uzdrowienie
  • czwartek, 25 października 2018 o godz. 1800
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środy po Mszy świętej o godz. 1800
Spowiedź święta
  • w niedziele i święta przed każdą Mszą świętą
  • w dni powszednie podczas każdej Mszy świętej porannej oraz przed wieczorną Mszą świętą
Koronka do Miłosierdzia Bożego
  • od poniedziałku do soboty o godz. 1500
  • w niedziele o godz. 1430

Ciekawe strony