III Zakon franciszkański

„Reguła i życie Franciszkanów świeckich są następujące: zachowywać Ewangelię Pana naszego Jezusa Chrystusa, naśladując św. Franciszka z Asyżu, dla którego Chrystus był natchnieniem i centrum życia w odniesieniu do Boga i ludzi” (art. 4, R.II).

Początki III Zakonu Franciszkańskiego sięgają roku 1221, w którym św. Franciszek z Asyżu wychodząc naprzeciw potrzebom Kościoła i ludzi świeckich żyjących w rodzinach zaproponował nową formę życia ideałami Ewangelii, nazywając ich Braćmi i Siostrami od Pokuty.

Franciszkański Zakon Świeckich należy do wielkiej Rodziny Franciszkańskiej. Zasadniczo składa się ona z trzech Zakonów: Pierwszy Zakon, zwany Braćmi Mniejszymi (męski zał. 1209); Drugi Zakon zwany Ubogimi Paniami lub Ubogimi Klaryskami (żeński, zał. 1212); Trzeci Zakon Franciszkanów Świeckich (zał. 1221 r.),z którego wyłonił się III Zakon Regularny TOR, żyjący wg Reguły zatwierdzonej przez Jana Pawła II w 1982 r.

Rodzina Franciszkańska, do której przynależą liczne wspólnoty, stanowi największą rodzinę zakonną w Kościele. Członkowie I i II Zakonu przekazują swoje związane z Franciszkańskim stylem życia doświadczenie religijne otrzymując w zamian od świeckich doświadczenie franciszkańskiego życia w świecie.

Pierwsze wspólnoty tercjarskie powstały w Polsce przy klasztorach franciszkańskich: Wrocław – 1230, Kraków – 1236 i Inowrocław – 1238.

Obecnie FZŚ w Polsce dzieli się na 18 regionów, które w zasadzie pokrywają się z metropoliami lub diecezjami Kościoła katolickiego i liczy blisko 17.000 członków skupionych w około 600 wspólnotach działających przy klasztorach franciszkańskich i parafiach diecezjalnych.

Zadaniem FZŚ jest szerzenie duchowości franciszkańskiej we współczesnym świecie, zainteresowanie tą duchowością współczesnego człowieka i niesienie wszystkim pokoju i dobra. Szczególny nacisk Reguła kładzie na apostolat: przykładu, słowa, pełnienie dzieł miłosierdzia oraz budowanie świata bardziej braterskiego i ewangelicznego. Tak jak św. Franciszek jego świeccy naśladowcy żyją zgodnie z Regułą w łączności z Kościołem w posłuszeństwie Ojcu Świętemu i całej hierarchii kościelnej.

Miejscowa Wspólnota FZŚ strukturalnie jest jedną z 26 wspólnot w Regionie przemyskim, który obejmuje Archidiecezję Przemyską, Diecezję Rzeszowską, Sandomierską, Tarnobrzeską i Zamojsko-Lubaczowską. Region dzieli się na 4 okręgi, nasza wspólnota należy do 1-go Okręgu Jarosławskiego, który skupia 7 wspólnot. Należy zaznaczyć, że III Zakon Franciszkański istnieje przy klasztorze Reformatów od początku powstania klasztoru. Wspólnota posiada pismo Ministra Prowincjalnego O. Nikodema Gdyka ofm (L.dz. 17/01/10). Pismo to ma charakter dokumentu potwierdzającego fakt erygowania Kongregacji III Zakonu św. Franciszka wraz z fundacją klasztoru Braci Mniejszych w Przemyślu w 1637 r.

Opiekę duchową nad Wspólnotą sprawuje Prowincja Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych w Krakowie, a bezpośrednio Ojcowie Asystenci mianowani przez O. Prowincjała, a posługujący w tutejszym klasztorze.

Jako Wspólnota i poszczególni tercjarze jesteśmy otwarci na realizowanie zadań w ramach posługi dla Kościoła lokalnego i parafii. Działalność miejscowej Wspólnoty FZŚ jest bardzo różnorodna i zależna od wielu czynników. Najistotniejsze jest jednak, by wszystkim działaniom zarówno indywidualnym jak i wspólnotowym towarzyszył ewangeliczny duch św. Franciszka wynikający z miłosierdzia Boga i bliźniego, a wyrażający się w radosnej i bezinteresownej służbie i stałe sumienne odniesienie do wymagań Reguły, której zachowanie każdy tercjarz świadomie deklarował w czasie składania profesji.

W okresie 40-lat istnienia parafii przy tutejszym klasztorze profesję wieczystą złożyło 109 osób. W tym okresie też zmarło 68 tercjarzy, jedna wyjechała. Obecnie nasza Wspólnota liczy 40 profesów wieczystych, 1 profeskę czasową i jedną nowicjuszkę. Większość, bo ok. 80% to osoby powyżej 65 roku życia. Profesi rekrutują się z 14 przemyskich parafii i 3 pod przemyskich (Pikulice i Duńkowiczki). Parafię św. Antoniego reprezentuje 13 tercjarzy miejscowej Wspólnoty, w tym 8 w bardzo podeszłym wieku.

Wspólnotą kieruje 5-osobowy zarząd. Spotykamy się 1 raz w miesiącu (III niedziele) na Mszy św. i spotkaniu modlitewno-formacyjnym, a także na Mszy św. w każdy poniedziałek oraz na adoracji Najśw. Sakramentu we czwartki każdego tygodnia. Codziennie poza niedzielą siostry prowadzą w kościele 15-minutowe nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Charyzmat franciszkański staramy się realizować poprzez osobistą formację duchową, życie sakramentalne, życie Ewangelią na co dzień i świadectwo tego życia w rodzinach, środowiskach pracy i zamieszkania. Uczestniczymy w powszechnej modlitwie Kościoła poprzez codzienny udział w Eucharystii (często na terenie macierzystych parafii), a także przez modlitwy brewiarzowe i Różaniec.

Skromność, radykalizm w głoszeniu Ewangelii, ubóstwo, pokój, docenienie wartości pracy, naśladowanie Jezusa, wolność wynikająca z posłuszeństwa Bogu, prostota, pójście za głosem powołania, pomoc innym, modlitwa, miłosierdzie, braterstwo, miłość do bliźnich, radość, dialog. To wartości głoszone przez św. Franciszka, a których odrodzenia potrzebuje współczesny świat.

Po II Soborze Watykańskim powszechne stało się angażowanie wiernych świeckich w przeróżne ruchy, bractwa i stowarzyszenia katolickie. Jednak św. Franciszek może być uznany za prekursora apostolstwa świeckich w Kościele. Był bowiem pierwszym, który docenił wartość i przydatność ludzi świeckich dla Kościoła, włączając ich do czynnego apostolstwa, bez odłączania od rodziny i pracy zawodowej, a założony przez niego III Zakon przetrwał 8 wieków i nadal wydaje się być potrzebny Kościołowi. Będzie bowiem zawsze aktualny jak aktualna jest Ewangelia, na której został zbudowany.

Oprac. S. Teresa Lachowicz FZŚ

Najnowsze wydarzenia

Wizyta braci nowicjuszy

Wizyta braci nowicjuszy

Imieniny o. Krystyna

Imieniny o. Krystyna

Ogłoszenia duszpasterskie

Transmisje w Radiu FARA
z naszego kościoła
Msze święte środa i sobota o godz. 700

Ważne informacje

Msza święta przed ołtarzem świętego Antoniego wtorek o godz. 800
Najbliższe Msze święte o uzdrowienie
  • środa, 19 grudnia 2018 o godz. 1800
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środy po Mszy świętej o godz. 1800
Spowiedź święta
  • w niedziele i święta przed każdą Mszą świętą
  • w dni powszednie podczas każdej Mszy świętej porannej oraz przed wieczorną Mszą świętą
Koronka do Miłosierdzia Bożego
  • od poniedziałku do soboty o godz. 1500
  • w niedziele o godz. 1430

Ciekawe strony