Duchowość franciszkańska

Św. Franciszek, gdy opuścił dom rodzinny, nie miał ustalonego programu, ani drogi. Szedł po prostu za wezwaniem Boga. Była to przygoda duchowa, która miała jeden cel: naśladować Chrystusa i to bez żadnych kompromisów, żyć Ewangelią z dnia na dzień. Z tego faktu wynika główna cecha duchowości franciszkańskiej: nie jest systemem poglądów, ani tym bardziej ideologią. Jest doświadczeniem osobistym, które nie podlega formom i dyrektywom i „musi być przeżyte przez każdego oddzielnie”.

Wiadomości o tym, czym jest duchowość franciszkańska, nazywana też franciszkanizmem, czerpiemy z zachowanych pism św. Franciszka i relacji jego biografów.

Nie możemy tu analizować wszystkich tych źródeł, ale zobaczmy co najbardziej fascynowało Franciszka w życiu Chrystusa. Rzadko zwracał się do Chrystusa w chwale np. przemienionego na górze Tabor, czy cudotwórcy lub przemawiającego do ludzi. Lubił natomiast rozważać te strony Ewangelii, gdzie Jezus jest maleńki w swoim wcieleniu, upokorzony w swej męce. Fascynuje się tym, że w Eucharystii pokornie czeka na ludzi wszystkich wieków. On kochał najbardziej Chrystusa ubogiego i ukrzyżowanego.

W swoim „Pozdrowieniu cnót” nasz Święty wymienia te cnoty, które współgrają z jego obrazem Chrystusa, a więc roztropność, prostota, pokora, posłuszeństwo, skromność, łagodność, Pani Ubóstwo, Pani Miłość. Miłość wg Franciszka ma być „miłością dla wszystkich – bogatych i ubogich, dobrych i złych, nawet dla złodziei i złoczyńców, których bracia mają uprzejmie przyjmować (I Reguła)”. Uprzywilejowani są według Franciszka nędzarze i chorzy. Widzi w nich ubogiego i cierpiącego Chrystusa. Ukochał także przyrodę, z czego jest chyba najbardziej znany w świecie.

Skromność była jedną z głównych cech Franciszka – nie tylko w dzisiejszym rozumieniu, ale też jako umiarkowanie w praktykach pokutnych, bo – jak uczył – trzeba mieć „wzgląd szczególny na potrzeby ~brata ciało~”. Ubóstwo rozumiał Franciszek nie tylko jako braki materialne, ale jako świadomość naszego przemijania na tym świecie, a tym samym konieczność wyzbycia się przywiązania do posiadania dóbr.

Cechą duchowości Franciszka było ukochanie Kościoła, pokorne i szczere poddanie się jego decyzjom. Dzięki wizji z San Damiano i troskę o ten kościółek zobaczył w Kościele obecność Chrystusa. Kościół uważał za wspólnotę miłości.

Wszyscy badacze franciszkanizmu uważają, że duchowość tego zakonu jest ewangeliczna i przy tym oryginalna. Inni założyciele zakonów nie oparli swych reguł na Ewangelii, choć jest ona podstawą każdej duchowości chrześcijańskiej. Tylko Franciszek przyjmuje Ewangelię jako podstawę życia swojego i braci bez żadnych zastrzeżeń. Ten zawsze pokorny człowiek, był nieustępliwy w sprawie tożsamości ewangelicznej swej wspólnoty i pewny tego, że stworzył nową formę zakonną.

Jak powiedział Bł. Jan Paweł II, 2.01.1983 w roku 800 – lecia urodzin Świętego – Franciszek krocząc drogą Ewangelii osiągnął radość przez cierpienie, wolność przez posłuszeństwo, a miłość do wszystkich stworzeń przez pokonanie egoizmu.

Krystyna Dolczewska

źródło: http://www.zielona.franciszkanie.pl/franciszkanizm

Szukaj na stronie

Najnowsze wydarzenia

Ogłoszenia duszpasterskie

Frateco - Esperanta bulteno por la spirita formado

Ważne informacje

Prace konserwatorskie zrealizowane w 2022 roku - zobacz wpis
Msza święta przed ołtarzem świętego Antoniego w każdy wtorek o godz. 800
ODESZLI DO PANA w 2024: Elżbieta Gnejek Leokadia Nycz Elżbieta Grzejek Anna Renner Aleksandra Królikowska Elżbieta Sierańska Marek Fedorowicz Janusz Majewski Roman Gawlik Elżbieta Kowalczyk Tomasz Daniszewski Andrzej Cap Ryszard Góral     Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie!
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środy po Mszy świętej o godz. 1800
Spowiedź Święta w naszym kościele
  • dni powszednie: podczas każdej Mszy świętej
  • niedziele i święta: 15 minut przed każdą Mszą świętą
 
  • ukraiński - o. Tadeusz
  • esperanto - o. Stanisław
Koronka do Miłosierdzia Bożego
  • od poniedziałku do soboty o godz. 1500
  • w niedziele o godz. 1430

Ciekawe strony