O. Cyprian Mazurek – gwardian i wikariusz parafii


O. Tadeusz Pawłowicz – proboszcz parafii


O. Krystyn Kusy – ekonom i wikariusz klasztoru


O. Krzysztof Sroka – katecheta


O. Zbigniew Rogowski – katecheta


O. Krystian Cholewa


Br. Dominik Baran – zakrystianin


Br. Florian Borsuk – brat w trakcie formacji czasowej