Numero 105 – septembro 2014

Bibliaj trafiksignoj

Infanoj     (Mat 19:14)

„Lasu la infanojn, kaj ne malhelpu ilin veni al mi,

ĉar el tiaj estas la regno de la ĉielo.”

 

Laboro sur la veturejo     (1 Tim 5:18)

„La laboristo meritas sian salajron.”

 

Malvastigita veturejo     (Mat 7:14)

„Ĉar mallarĝa estas la pordo kaj malvastigita estas

la vojo kondukanta al la vivo, kaj malmultaj ĝin

trovas.”

 

Malpermesita eniro     (Mar 10:23)

„Kaj Jesuo ĉirkaŭrigardis, kaj diris al siaj disĉiploj:

Kiel malfacile tiuj, kiuj havas riĉon, eniros en la

regnon de Dio!”

 

Ordonita direkto     (Joh 5:14)

„Poste Jesuo diris al li: Jen vi fariĝis sana;

ne plu peku, por ke io pli malbona ne okazu al vi.”

 

Fino de ĉiuj malpermesoj     (1 Kor 15:24)

„Poste venos la fino, kiam li transdonos la regnon

al Dio, al la Patro; kiam li estos neniiginta ĉian

regadon kaj ĉian aŭtoritaton kaj potencon.”

 

Fino de malpermeso devanci     (Mat 21:31)

„Jesuo diris al ili: Vere mi diras al vi,

ke la impostistoj kaj malĉastistinoj iras antaŭ vi

en la regnon de Dio.”

 

Malpermeso de returniĝo     (Luk 9:62)

„Sed Jesuo diris al li: Neniu, metinte sian manon

al la plugilo kaj rigardante malantaŭen,

taŭgas por la regno de Dio.”

 

Malglata veturejo     (Luk 3:4)

„Pretigu la vojon de la Eternulo,

Rektigu Liajn irejojn.”

 

Malpermeso de enveturo     (Sen 4:14)

„La vojstrekon de malpiuloj ne iru, kaj ne ekpaŝu

sur la vojo de malbonuloj.”

 

Danĝera vojrando     (Sen 3:5-6)

„Fidu la Eternulon per via tuta koro, kaj ne fidu

vian prudenton. Konsciu Lin en ĉiuj viaj vojoj.

Kaj Li ĝustigos vian iradon.”

 

Danĝero de joro     (Sen 2:12-13)

„Por savi vin de la vojo de malbono, de homo,

parolanta kontraŭveraĵon, de tiuj, kiuj forlasas

la ĝustan vojon, por iri la vojojn de mallumo.”

 

Ordonitaj veturdirektoj     (Eli 20:2-17)

„Ne ekzistu ĉe vi aliaj dioj antaŭ Mi. Ne malbonuzu

la nomon de la Eternulo. Memoru pri la tago sabata,

ke vi tenu ĝin sankta. Respektu vian patron kaj vian

patrinon. Ne mortigu. Ne adultu. Ne ŝtelu. Ne parolu

kontraŭ via proksimulo malveran ateston. Ne deziru

ion, kio apartenas al via proksimulo.”

 

Loko de ripozo     (Mat 11:28)

„Venu al mi ĉiuj, kiuj estas laborantaj kaj ŝarĝitaj,

kaj mi vin ripozigos.”

Akvostacio     (Joh 4:14)

„Sed kiu trinkos el la akvo, kiun mi donos al li,

tiu neniam soifos; sed la akvo, kiun mi donos al li,

fariĝos en li fonto de akvo, ŝprucanta supren

por eterna vivo.”

 

Informcentro     (Sen 2:2)

„Ke via orelo atente aŭskultos saĝon, kaj vian koron

vi inklinigos al komprenado.”

 

Unua helpo     (Rea 15:11)

„Ĉar ne mankos malriĉuloj en la lando,

tial mi ordonas al vi jene: malfermu vian manon

al via frato, al via senhavulo,

kaj al via malriĉulo en via lando.”

 

Ĉirkaŭvojo     (Sen 14:7)

„Foriru de homo malsaĝa,

ĉar vi ne aŭdos parolon de saĝo.”

 

Riparejo     (Mar 11:25)

„Kaj kiam vi staras preĝante, pardonu, se vi havas

ion kontraŭ iu; por ke ankaŭ via Patro,

kiu estas en la ĉielo, pardonu al vi viajn erarojn.”

 

Kolono     (Mat 20:16)

„Tiel la lastaj estos unuaj, kaj la unuaj estos lastaj.”

 

Fino de malpermeso trumpeti     (1 Tes 4:16)

„Ĉar la Sinjoro mem malsupreniros de la ĉielo,

kun signalkrio, kun la voĉo de la ĉefanĝelo,

kaj kun la trumpeto de Dio;

kaj la mortintoj en Kristo leviĝos la unuaj.”

 

Veturilo ŝoforata de duonsurdulo     (Lev 19:14)

„Ne malbenu surdulon, kaj antaŭ blindulo ne kuŝigu

falilon; timu vian Dion.”

 

Telefono     (Sen 8:4-5)

„Al vi, ho viroj, mi vokas; Kaj mia voĉo sin turnas al

la homoj: Komprenu, naivuloj, la prudenton,

kaj sensprituloj prenu en la koron.”

 

Ŝaltu la lumon     (Mat 6:16)

„Tiel same via lumo lumu antaŭ homoj,

por ke ili vidu viajn bonajn farojn,

kaj gloru vian Patron, kiu estas en la ĉielo.”

Szukaj na stronie

Najnowsze wydarzenia

Ogłoszenia duszpasterskie

Frateco - Esperanta bulteno por la spirita formado

Ważne informacje

Prace konserwatorskie zrealizowane w 2022 roku - zobacz wpis
Msza święta przed ołtarzem świętego Antoniego w każdy wtorek o godz. 800
ODESZLI DO PANA w kwietniu 2024: Elżbieta Gnejek Anna Renner Aleksandra Królikowska   Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie!
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środy po Mszy świętej o godz. 1800
Spowiedź Święta w naszym kościele
  • dni powszednie: podczas każdej Mszy świętej
  • niedziele i święta: 15 minut przed każdą Mszą świętą
 
  • ukraiński - o. Tadeusz
  • esperanto - o. Stanisław
Koronka do Miłosierdzia Bożego
  • od poniedziałku do soboty o godz. 1500
  • w niedziele o godz. 1430

Ciekawe strony