Pasterka 2021

Pasterka 2021

Jak co roku, tuż przed godz. 24.00, po dwunastu uderzeniach w gong wyruszyliśmy w uroczystej procesji do ołtarza by celebrować Mszę św. – Pasterkę. I zabrzmiała gromkim śpiewem, dość licznie zgromadzonego wiernego ludu, kolęda „Wśród nocnej ciszy”. Głównym celebransem był o. Gwardian Cyprian Mazurek, który wniósł figurkę Dzieciatka Jezus umieszczając Ją w szopce. Koncelebransami byli o. Tadeusz, o. Stanisław, o. Robert i o. Tomasz. Po przybyciu do ołtarza i oddaniu mu pokłonu rozpoczęło się celebrowanie Eucharystii w asyście lektorów i ministrantów dość licznie zgromadzonych przy ołtarzu.

Po wysłuchaniu Bożego Słowa starannie przeczytanego przez lektorów, wsłuchaliśmy się w ewangeliczny opis narodzin Jezusa Chrystusa,  a następnie o. Proboszcz Tadeusz Pawłowicz czyniąc refleksję nad usłyszanym Bożym Słowem wskazywał na  potrzebę odnajdywania miejsca dla Jezusa w naszym życiu: osobistym, rodzinnym i narodowym. Zachęcał, aby tak jak pasterzom i Aniołom towarzyszyła radość, by jej także nie brakowało w naszym życiu. Na zakończenie Eucharystii o. Gwardian nawiązując do tej pięknej Nocy i bogactwa ukazanego w liturgii, podziękował wszystkim obecnym w kościele i łączącym się z nami duchowo i złożył dla wszystkich życzenia bożonarodzeniowe.

Po błogosławieństwie kończącym Eucharystię P. organista zaintonował „Bóg się rodzi” i z wiernym ludem odśpiewaliśmy te piękną kolędę niosąc w sercu jej melodię do swoich domów z jej pięknym przesłaniem. 

Szukaj na stronie

Najnowsze wydarzenia