Modlitwa różańcowa w październiku

Modlitwa różańcowa w październiku

„ Różaniec to modlitwa, którą bardzo ukochałem” – Święty Jan Paweł II

Rozważamy Słowa Ojca Świętego, który mówi, że różaniec to: „ Przedziwna modlitwa!, przedziwna  w swej prostocie i głębi zarazem”. [… ] kontynuuje dalej; W te dziesiątki różańca SERCE nasze wprowadzić może wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości. Sprawy osobiste, sprawy naszych bliskich, zwłaszcza tych, którzy są nam najbliżsi, tych o których najbardziej się troszczymy. W ten sposób ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim”.

W takim właśnie klimacie katecheci ( s. Łukasza i o. Zbigniew ) Szkoły Podstawowej nr 5 w raz z uczniami przeżywaliśmy miesiąc październik zapraszając dzieci, oraz rodziców do uczestnictwa w nabożeństwach różańcowych. Dzieci pięknie odpowiedziały na zaproszenie i uczciły Piękną Panią Matkę Bożą Różańcową przygotowując rozważania poszczególnych tajemnic różańca i włączyły się w ich odmawianie.

Podczas październikowych nabożeństw dzieci otrzymały na planszy obraz Królowej Różańca Świętego z Pompejów wraz ze wszystkimi tajemnicami różańca i poznawały historię tego wizerunku. Dzieci, które wytrwały do końca października w modlitwie różańcowej zostały nagrodzone dyplomami i słodyczami.

W rozwoju duchowym wielkie znaczenie dla każdego z nas ma miłość do Matki Bożej z której czerpiemy wzór do naśladowania, a także ożywione życie sakramentalne.

Dziękujemy serdecznie za wspólną modlitwę różańcową, którą prowadzili Ojcowie z naszej parafii, niech ona będzie przedłużeniem dla osobistego uświęcenia w codziennych modlitwach różańcowych.

Szukaj na stronie

Najnowsze wydarzenia