Msze święte w niedziele i święta obowiązkowe
 

600  730  900  1030  1145  1500  1900

1330 - oprócz lipca, sierpnia

i września

2000 - lipiec, sierpień i wrzesień

 

Msze święte w dni powszednie

630  700   800  1800