Siostry Serafitki

Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej (Siostry Serafitki) powstało w Zakroczymiu w 1881 r. z inicjatywy Bł. O. Honorata Koźmińskiego i Sługi Bożej Matki Małgorzaty Łucji Szewczyk.

 
Hasłem Sióstr Serafitek jest:
 
"Wszystko dla Jezusa przez bolejące Serce Maryi"
 

Duchowość Zgromadzenia oparta jest na ideałach Św. Franciszka z Asyżu, a główną Patronką jest Matka Boża Bolesna. Charyzmatem Wspólnoty zakonnej jest umiłowanie Chrystusa i naśladowanie Go przez życie w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie. Siostry, wpatrzone w Maryję stojącą pod krzyżem, pełnią apostolstwo przez modlitwę, ofiarę i służbę drugiemu człowiekowi. Służą Jezusowi oczekującemu pomocy w bliźnich: chorych, opuszczonych, niepełnosprawnych, ubogich, cierpiących fizycznie i duchowo. Za przykładem św. Franciszka z Asyżu pragną stawać się radosnymi siostrami ludzi i stworzeń, by świadczyć wszystkim o nieskończonej Miłości Boga.

Posługa wśród chorych i ubogich to szczególny dar Boga dla Zgromadzenia. Siostry podejmują pracę wśród dzieci specjalnej troski. Włączają się w dzieło głoszenia Ewangelii poprzez pracę katechetyczną oraz wychowawczą w przedszkolach i świetlicach. Włączają się również w pracę parafialną jako zakrystianki, organistki i pielęgniarki środowiskowe.

Zgromadzenie posiada placówki w Polsce, we Włoszech, Francji, Szwecji, Teksasie, na Ukrainie i Białorusi. Obecnie Zgromadzenie liczy około 700 Sióstr i jest podzielone na trzy Prowincje: Oświęcimską, Poznańską i Rzeszowską.

DOM GENERALNY ZGROMADZENIA
 
ul. Łowiecka 3; 30-106 Kraków
 
DOM PROWINCJALNY

ul. Łukasiewicza dz.1412d, 35-604 Rzeszów; Tel:17 857 41 51

 
Siostry Serafitki pracują również na terenie naszej parafii. Poslugę katechetyczną w szkole podstawowej nr 5 pelni s. Imelda. 
 
 
Boże, który jesteś najwyższym Dobrem,
Ty wzbudziłeś w świętym Franciszku z Asyżu,
pragnienie doskonałego życia według Ewangelii.
Daj światło i moc młodym dziewczętom
szukającym Słowa prawdy dla swego życia.
Przełam swoim Duchem ich obawy, że Twoje wymagania są zbyt trudne.
Daj tym, które powołujesz odwagę odpowiedzenia z entuzjazmem i miłością:
Oto ja, poślij mnie. Amen