1. Zgłaszając pogrzeb do kancelarii należy przynieść akt zgonu zmarłego z USC.
2. Nasz udział w obrzędach pogrzebowych niech będzie wyrazem wiary w życie wieczne.
3. Rodzina zmarłego niech przystąpi wcześniej do Sakramentu Pokuty. W czasie każdego pogrzebu w konfesjonale jest kapłan – szczególnie dla tych,  którzy przyjeżdżają z daleka.
4. Zamawiając nekrolog zmarłego w firmie pogrzebowej prosimy pisać na nim prawdę zwłaszcza jeśli chodzi o zaopatrzenie, bądź nie  zaopatrzenieSakramentem Namaszczenia Chorych.
5. Starajmy się wszyscy w czasie Mszy świętej żałobnej przystąpić do Komunii świętej i ofiarować Ją w intencji zmarłego.
6. Niektórzy z Was – a przyjmuje się ten zwyczaj coraz częściej – zamawia Msze święte za zmarłego. Jest to piękny gest pamięci i pomocy zmarłym.
7. Prosimy, aby Msze święte w intencji zmarłego z racji pogrzebu zamawiać nieco wcześniej, a nie w ostatniej chwili tuż przed rozpoczęciem liturgii pogrzebowej.
8. Pogrzeb katolicki nie przysługuje tym, którzy świadomie i dobrowolnie zerwali łączność z Kościołem lub zmarli bez pokuty w gorszących okolicznościach albo z pogardą dla Kościoła, uparcie odmawiając przyjęcia sakramentów
 
Kodeks Prawa Kanonicznego:

Kan. 1176 -

§ 1.Wierni zmarli powinni otrzymać pogrzeb kościelny, zgodnie z przepisem prawa.

§ 2.Pogrzeb kościelny, w którym Kościół wyprasza duchową pomoc zmarłym, okazuje szacunek ich ciału i równocześnie żywym niesie pociechę nadziei, należy odprawiać z zachowaniem przepisów liturgicznych.

§ 3.Kościół usilnie zaleca zachowanie pobożnego zwyczaju grzebania ciał zmarłych. Nie zabrania jednak kremacji, jeśli nie została wybrana z pobudek przeciwnych nauce chrześcijańskiej.

Kan. 1177 -

§ 1.Nabożeństwo pogrzebowe za każdego wiernego winno być z reguły odprawione w jego własnym kościele parafialnym,

§ 2.Każdy jednak wierny albo ci, do których należy troska o pogrzeb zmarłego, mogą wybrać inny kościół na pogrzeb, za zgodą tego, kto nim zarządza, i po zawiadomieniu własnego proboszcza.

§ 3.Jeśli śmierć nastąpiła poza własną parafią i nie przeniesiono do niej zwłok ani nie został zgodnie z prawem wybrany inny kościół pogrzebu, nabożeństwo należy odprawić w kościele parafii, gdzie śmierć nastąpiła, chyba że prawo partykularne wyznacza inny kościół.

Kan. 1184 -

§ 1.Jeśli przed śmiercią nie dali żadnych oznak pokuty, pogrzebu kościelnego powinni być pozbawieni:

1° notoryczni apostaci, heretycy i schizmatycy;

2° osoby, które wybrały spalenie swojego ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej;

3° inni jawni grzesznicy, którym nie można przyznać pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych.

§ 2.Gdy powstaje jakaś wątpliwość, należy się zwrócić do miejscowego ordynariusza, do którego decyzji należy się dostosować.

Kan. 1185- Pozbawienie pogrzebu zawiera w sobie także odmowę odprawienia jakiejkolwiek Mszy świętej pogrzebowej.