"Lektora ustanawia się dla spełnienia funkcji, która jest jego funkcją właściwą, tzn. dla czytania słowa Bożego w czasie zgromadzenia liturgicznego (nie zaś Ewangelii), w czasie Mszy św. i innych obrzędów świętych, a w razie braku kantora może on recytować psalm między czytaniami, zapowiadać intencje modlitwy powszechnej, jeśli nie ma diakona lub kantora, kierować śpiewem i uczestnictwem wiernych, przygotowywać wiernych do godnego przyjmowania sakramentów. Może też - jeśli zachodzi potrzeba - odpowiednio przygotować innych wiernych, by potem - na mocy czasowego zlecenia - czytali Pismo św. podczas czynności liturgicznych. Aby zaś w sposób bardziej właściwy i doskonały spełniał te funkcje, powinien on ustawicznie rozważać Pismo św. Lektor, świadomy przyjętego obowiązku, powinien dokładać starań i stosować wszystkie odpowiednie sposoby dążąc do coraz większej i żywszej miłości oraz znajomości Pisma św., przez co stanie się doskonalszym uczniem Pana".

Źródło: Paweł VI List apostolski Ministeria quaedam

Liturgiczna Służba Ołtarza przy naszej parafii liczy tylko jednego lektora (pozostali ze względu na niedostosowanie się do obowiązujących zasad – m.in. opuszczanie obowiązkowych dyżurów i zbiórek – zostali skreśleni z listy LSO). Opiekunem jest o. Zbigniew Rogowski. Lektor ma wyznaczone obowiązkowe Msze święte, na których zawsze powinien być obecny.

W każdy czwartek /lub inny dzień/ spotykamy się na zbiórkach, na których omawiamy sprawy liturgiczne oraz bieżące sprawy organizacyjne. W czasie tych spotkań uczymy się, jak służyć Bogu i czytać Słowo Boże. 

 
Lektorzy naszej parafii
 
 1. Alan GRABAS – prezes liturgicznej służby ołtarza

 2. Rafał BLAT

 3. Jakub BOJDA

 4. Gracjan DUDEK

 5. Remigiusz GLOC

 6. Damian MICHALSKI

 7. Krystian MICHALSKI

 8. Michał PANEK

 9. Paweł PANEK

10. Paweł POHORYSKI

11. Kamil SKARBEK

12. Maciej STOPA